Declarație de protecție a datelor

Obligații de informare și ștergere ale mijloacelor de telecomunicație

RISO (vezi rubrica Despre noi) ia foarte în serios protecția datelor personale. Ca și întreprindere de drept privat, ne supunem prevederilor Legii federale privin protecția datelor (BDSG) și Legii privind mijloacele de telecomunicație (TMG). Am luat măsuri tehnice și organizatorice care sunt menite să asigure faptul că prevederile privind protecția datelor trebuie să fie repsectate atât de către noi, cât și de prestatori de servicii externi. În cele ce urmează, dorim să explicăm când și ce date sunt colectate, salvate și utilizate la vizitarea de către dumneavoastră a paginilor noastre de internet și la utilizarea ofertelor online. 

1. Date referitoare la persoane

Dacă utilizați paginile noastre de internet, fiecare acces la server și fiecare solicitare a datelor puse la dispoziție de paginile de internet se protocolizează. În acest scop, așa-numitele date referitoare la persoane sunt inventariate și salvate până la ștergerea lor automată. Datele referitoare la persoane reprezintă referințe individuale la  chestiunile dumneavoastră personale și materiale, care pot fi utilizate în scopul de a vă afla identitatea. În această categorie intră, de ex., informații care se referă nemijlocit la persoana dumneavoastră, precum numele dumneavoastră corect, adresa, numărul de telefon și data nașterii. Trebuie să deosebim de datele personale informațiile care nu pot fi legate în mod direct cu identitatea dumneavoastră reală și care, de regulă, se colectează numai pentru scopuri statistice (de ex. numărul accesărilor sau utilizatorul unei anumite pagini). Aceste date nereferitoare la persoane nu fac obiectul acestei declarații de protecție a datelor. 

2. Colectarea și utilizarea datelor referitoare la persoane

Datele referitoare la persoane se colectează și se valorifică numai de către noi, în măsura în care acest lucru este necesar, pentru a facilita funcționarea paginilor noastre de internet și a transmite serviciile pe care le oferim (în continuare, oferta online).

Indiferent ca sunteți sau nu înregistrat ca utilizator la noi, la fiecare accesare a paginilor noastre de internet se vor salva, în mod standard, pe serverele noastre, anumite date care permit o posibilă identificare a persoanei dumneavoastră (așa-numite date de utilizare și trafic). Este vorba, în special, de următoarele informații:

• datele de conectare ale computerului care face solicitarea (așa-numita adresă IP);

• paginile de internet pe care le-ați accesat;

• data, ora și durata vizitei dumneavoastră;

• notificarea, dacă accesarea a avut succes;

• datele de recunoaștere ale browser-ului și sistemului de operare utilizat;

• pagina de internet de pe care are loc accesul;

• numele provider-ului dumneavoastră de servicii de internet.

Aceste date se utilizează pentru a facilita utilizarea paginilor de internet, ca și pentru a garanta stabilitatea și siguranța de operare a sistemului nostru. Nu are loc o valorificare personală a acestor date. Totuși, ne rezervăm dreptul de a utiliza statistic anumite date anonimizate. Aceste date se stochează strict atât timp cât este necesar și permis în cadrul vreunui acord contractual încheiat cu dumneavoastră și prin respectarea legislației aplicabile. 

Dacă doriți să utilizați oferta noastră online personalizată, trebuie să vă înregistrați. În cadrul înregistrării, vă vom cere numele și alte informații personale (așa-numitele date de statut). Aceste date sunt necesare exclusiv pentru derularea solicitării dumneavoastră. Este decizia dumneavoastră liberă, dacă furnizați aceste date. Fără a le furniza, însă, înregistrarea dumneavoastră și utiloizarea ofertei online sunt, totuși, imposibile. 

3. Transmiterea datelor referitoare la persoane către terți

Dacă utilizați oferta noastră online, vom utiliza datele dumneavoastră personale numai la RISO și la companiile legate. Nu le vom transmite terților, fără acordul dumneavoastră exprimat. NUmai în cazul în care suntem obligați prin lege să facem acest lucru, datele dumneavoastră vor fi transmise către instituții autorizate. Dacă în cadrul prelucrării comenzii se vor furniza, în mod excepțional, date către diverși furnizori de servicii, acestea vor respecta BDSG, alte prevederi legale și, prin contract,  declarația de protecție a datelor RISO.

4. Dreptul la revocarea și ștergerea datelor personale

Chiar dacă ne-ați transmis datele dumneavoastră personale, le puteți șterge în orice moment. În cazul în care ne-ați acordat o împuternicire specială pentru colectarea și utilizarea (eventual inclusiv salvarea și transmiterea ulterioară) a datelor personale, puteți revoca această împuternicire în orice moment, cu efect asupra viitorului. 

Ștergerea datelor personale salvate are loc atunci când retrageți împuternicirea de salvarea a acestora, dacă nu mai este necesară cunoașterea acestor date, având în vedere îndeplinirea scopului urmărit prin salvarea lor sau dacă salvarea lor nu este permisă din anumite motive legale. 

Datele necesare în scopul decontării sau contabilizării nu sunt atinse de o renunțare, respectiv de o revocare. 

5. Utilizarea de cookies

Cookies sunt mici fișiere cu informații de configurare care se produc, în mod automat, în momentul în care accesați paginile noastre de internet și care sunt depuse în placa de bază a computerului dumneavoastră. În anumite domenii ale ofertei noastre online utilizăm cookies, pentru a realiza sau îmbunătăți anumite funcții de utilizator. Este posibilă și o utilizare fără cookies a ofertelor noastre online. Majoritatea browserelor sunt astfel setate, încât să accepte automat cookies. Puteți, totuși, dezactiva utilizarea cookies-urilor sau să vă setați astfel browserul, încât să vă notifice în momentul în care trimite cookies. Puteți, de asemenea, să ștergeți cookies-urile în orice moment de pe placa de bază a computerului. Vă rugăm să aveți girjă, însă, că, în acest caz, prezentarea paginii și/sau funcțiile utilizatorului sunt limitate. 

6. Urmărire

6. Urmărire: Această pagină de internet utilizează programul Google Analytics, un serviciu de analiză web al companiei Google Inc. („Google“). Programul Google Analytics utilizează așa-numitele „Cookies", fișiere text, care sunt stocate pe calculatorul dvs. și acestea fac posibilă o analiză a utilizării paginii de internet de către dvs. Informațiile obținute prin Cookie, cu privire la utilizarea de către dvs. a acestei pagini de internet, sunt de obicei transferate pe un Server al companiei Google din Amercia și stocate acolo. În cazul activării anonimizării IP pe această pagină de internet, adresa dvs. IP a companiei Google este însă mai întâi scurtată în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractuale ale Convenției cu privire la Spațiul Economic European. Anonimizarea IP este activă pe această pagină de internet. În mandatul operatorului acestei pagini de internet, compania Google utilizează aceste informații, pentru a evalua utilizarea de către dvs. a paginii de internet, pentru a redacta rapoarte cu privire șa activitățile de pe pagina de internet și  pentru a a presta în continuare servicii legate de utilizarea paginii de internet și a internetului față de operatorul paginii de internet. Adresa IP transmisă de Browserul dvs. în cadrul programului Google Analytics nu este asociată cu alte date transmise de Google. Puteți împiedica stocarea Cookies printr-un reglaj corespunzător al browserului dvs. ; însă vă informăm asupra faptului că, în acest caz, nu pot fi utilizate în întregime, în caz de necesitate, toate funcțiile acestei pagini de internet.În plus puteți împiedica înregistrarea datelor în cauză obținute prin Cookies și cu privire la utilizarea paginii de internet (incl. adresa dvs. IP) către Google precum și prelucrarea acestor date de către Google, dacă descărcați și instalați Plugin-ul Browserului disponibil la linkul următor: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Alternativ la Browser-Add-On sau în interiorul Browserului de pe dispozitivele mobile, vă rugăm să accesați acest link, pentru a împiedica pe viitor înregistrarea de către Google Analytics în cadrul acestei pagini de internet (Opt-Out funcționează doar în Browser și doar pentru acest Domeniu). Pentru aceasta, pe dispozitivul dvs. se salvează un Cookie Opt-Aut. Dacă ștergeți Cookies-urile dvs. în acest Browser, trebuie să accesați din nou acest link.

7. Copiii

Copiii sub 18 ani nu au voie să ne transmită date personale fără acordul părinților sau al tutorelui legal.

8. Linkuri către alte pagini de internet

Oferta noastră online conține linkuri către alte pagini de internet. Noi nu putem influența modul în care posesorii acestora îndeplinesc prevederile de protecție a datelor. 

9. Declarația de protecție a datelor pentru utilizarea programului You Tube                                                             

Pagina noastră de internet utilizează Plugins ale paginii You Tube operată de către compania Google. Operatorul paginilor este YouTube, LLC, 01 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, America. Dacă accesați una din paginile noastre dotate cu un plugin YouTube, se va crea o conexiune cu Serverele YouTube. Prin aceasta se comunică serverului Youtube, care dintre paginile noastre au fost accesate de dvs. Dacă sunteți logat în contul dvs. de YouTube, îi permiteți programului YouTube, să subordoneze comportamentul dvs. cu privire la navigarea pe internet, direct profilului dvs. personal. Puteți împiedica acest lucru, dacă vă delogați de pe contul dvs. de YouTube. Puteți găsi mai multe informații cu privire la utilizarea datelor utilizatorului în declarația de protecție a datelor a programului YouTube, la adresa  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

10. Dreptul la informare și întrebări

În urma cererii dumneavoastră scrise, vă vom informa ce date am stocat referitoare la persoana dumneavoastră (de ex. nume, adresă). Pentru întrebări, sugestii sau comentarii referitoare la protecția datelor, vă rugăm să vă adresați responsabililor RISO pentru protecția datelor:

René Rautenberg GmbH, Lademannbogen 21-23, 22339 Hamburg

e-mail: datenschutzbeauftragter@risoprinter.de

Dezvoltarea razantă a internetului face necesare, din când în când, actualizări așe declarației noastre de protecție a datelor. Aici veți fi informați în privința noutăților. 

11. Dreptul la reclamații depuse la o autoritate de supraveghere

Aveți dreptul să depuneți reclamație la o autoritate de supraveghere a protecție datelor cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către noi.