Умови продажу, доставки та оплати для повністю комерційних господарських операцій

(діє з 01.07.2008 р.)

§ 1 сфера застосування / укладення договору

Ці умови є основою / складовою всіх (включаючи майбутні) операцій: ініційованих з нами операцій з доставкою, розпочатих / оброблених з нами юридичних операцій, наприклад консалтингових послуг. Якщо умови замовника цим суперечать: вони не являються дійсними, навіть якщо ми не будемо суперечити їм знову після прийняття нами до відома. Наші поставки та послуги здійснюються згідно з нашим письмовим підтвердженням замовлення та його умовами. Замовлення вважаються прийнятими лише тоді, коли ми підтвердили їх у письмовій формі або замовлені товари були доставлені. Замовник може посилатися на усні сторонні угоди / зміни, зокрема зміни ціх правил, лише тоді, коли ці угоди / зміни були нами підтверджені у письмовій формі.

§ 2 Доставка та термін доставки

Зазначені терміни доставки або конкретна дата є обов'язковими лише в тому випадку, якщо замовлення було прямо підтверджено нами в письмовій формі. В іншому випадку вказані терміни доставки або дата доставки вважаються лише приблизними. У разі виникнення непередбачуваних обставин - таких як перебої в експлуатації, недоставка або несвоєчасна доставка вищего постачальника, або інші затримання, за які ми не несемо прямої відповідальності - термін поставки відповідно збільшується. Ми також не несемо відповідальності за вищезазначені обставини, якщо вони виникають під час затримки. Ми на наш вибір після цих обставин також маємо право відмовитись від договору повністю або частково, без того, щоб покупець міг пред'явити вимоги про компенсацію. Доставка товару здійснюється фрахтом, за передоплатою. Всі поставки здійснюються на ризик замовника, навіть якщо ми несемо витрати за доставку. Місце виконання є Гамбург. Якщо не буде укладено явних домовленостей щодо відправлення, це буде здійснено на наш розсуд без відповідальності за найдешевший тип доставки. Страхування від транспортних ушкоджень проводиться тільки на замовлення і за рахунок клієнта. У разі втрати товарів на транспортному маршруті претензії про відшкодування збитку повинні бути спрямовані від одержувача до постачальника. Якщо одержувач отримав будь-які пошкодження товару, які виникли на маршруті доставки, він повинен дати зазначити це в накладній про доставку.

§ 3 Ціни та умови оплати

Для розрахунку використовуються ціни, що діють на день доставки. Доставка товарів в Україну здійснюється за 100% передоплатою. Відкриті рахунки-фактури підлягають оплаті протягом 14 днів. При цьому датою оплати вважається день переказу грошей з рахунку Дилера. Якщо будь-яка сума не виплачена в строк, Дилер повинен виплатити RISO відсотки в розмірі 6% річних за час невиконання зобов'язань і будь-які інші витрати, включаючи витрати на юридичний супровід, викликані затримкою.

Якщо є письмове домовлення, що доставка здійснюється за відкритим рахунком-фактурою і якщо інше не домовлено, наші рахунки-фактури підлягають оплаті протягом 30 днів. При оплаті чеком, платіжне зобов’язання виконується лише тоді, коли еквівалентна вартість зараховується на наш рахунок. Клієнт потрапляє в заборгованість без нагадування через 30 днів від дати виписки рахунка, і з цього моменту ми стягуємо 1% відсотків за затримання за місяць та 30 євро за попередження, якщо клієнт не може довести, що шкода була меншою. Якщо подано заяву про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність щодо замовника або якщо останній заборгував із платежами, всі наші вимоги що виникають у результаті спільних ділових відносин стануть належними готівкою незалежно від прийнятих рахунків, навіть якщо вимоги ще не належать. Продавець має право зараховувати платежі за старими боргами покупця, незважаючи на суперечні положення покупця, і поінформує покупця про тип розрахунків. Якщо витрати та відсотки вже виникли, продавець має право компенсувати виплату спочатку з витрат, потім з відсотків і, нарешті, з основної послуги. Покупець (Замовник) має право на зарахування, утримання або зменшення, навіть якщо скарги або зустрічні вимоги стверджуються, лише якщо вони були встановлені юридично. Однак замовник також має право на утримання через зустрічні вимоги від тих же договірних відносин.

§ 4 Збереження права власності / пряме платіжне доручення

Всі доставлені товари залишаються нашою власністю до тих пір, поки всі дебіторські заборгованості пов'язані з діловими відносинами з замовником не будуть оплачені повністю - включаючи майбутні дебіторські заборгованості. Клієнт повинен зберігати зарезервовані для нас товари безкоштовно під опікою "розсудливого бізнесмена". Обробка або переробка товарів, що підлягають утриманню права власності, відбувається для нас як виробника за змістом параграфу 950 Цивільного кодексу Німеччини, не зобов'язуючи нас. У разі переробки / змішування з сторонніми товарами ми маємо право на частку співвласництва у новому предметі, яка відповідає відношенню фактурної вартості наших товарів до фактурної вартості оброблених / змішаних товарів третіх осіб. Нові товари вважаються зарезервованими товарами. Заставлення та передача в якості забезпечення зарезервованого товару не дозволяються. Клієнт має право продати товари, що підлягають збереженню права власності у звичайному бізнесі, доки він невідкладно виконує свої договірні зобов'язання, зокрема наступні умови. Клієнт справжнім передає право власності, що виникають із-за перепродажу або іншої законної причини (наприклад, несанкціонованої дії) щодо зарезервованих товарів, до нас в повному обсязі або, в разі оброблених / змішаних товарів, відповідно до частини нашого спільного володіння. Якщо вимоги, що виникають у результаті перепродажу, розміщуються у взаємовідносинах поточного рахунку між замовником та його клієнтом, усі балансові вимоги з поточного рахунку присвоюються до тієї суми, яка відповідає вимозі ціни на придбання поточного рахунку для зарезервованих товарів. Не зачіпаючи наше право збирати дебіторські заборгованості, ми зворотно уповноважуємо замовника стверджувати та збирати покладені на нас дебіторські заборгованості, призначені нам на наш рахунок від свого імені. Зібрані суми потрібно негайно використати для оплати належної вимоги. Подальший розподіл покладених на нас дебіторськіх заборгованостей виключається без нашої згоди. Ми дамо згоду на факторинг, якщо фактор гарантує, що платежі пов'язані з нашими товарами, що підлягають утриманню права власності, сплачуються нам безпосередньо фактором до суми, виставленої нами за ці товари. Гарантії будуть надаватися за запитом клієнта на наш розсуд за умови, що їх загальна вартість перевищує суму вимоги, що підлягає забезпеченню, більш ніж на 10%. Ми маємо право самостійно стягувати призначені дебіторські заборгованості та / або відкликати дозвіл прямого дебету, якщо нам стане відомо про обставини після доставки, що ставлять під сумнів належне виконання договору замовником (наприклад, втрата активів, або значна затримка платежу тощо). Здійснення таких прав та / або повернення зарезервованих товарів, що підлягають утриманню права власності, не є відмовою від базового договору.

§ 5 Обов'язки щодо захисту та розкриття інформації замовника

У робочий час замовник надає нам доступ до зарезервованих товарів у будь-який час. У разі існування права, яке дозволяє анулювати пряме платіжне доручення, замовник повинен негайно повідомити нас про передачу борга, будь-які приписані вимоги та їх боржників; на наш запит, надати всю інформацію необхідну для стягнення боргів; здати відповідні документи та повідомити боржників про передачу. Якщо треті сторони отримують доступ до товарів, які підлягають збереженню права власності, замовник зобовьязуеться повідомити про те що це є нашою власністю, а також негайно повідомити нас.

§ 6 Повернення товару

Незатребувані нами Товари, які були повернені, приймаються нами лише із застереженням, навіть якщо ми не заявляємо про це окремо при доставці товару. За товари, які нарешті були повернені нам, поточна вартість зараховується за вирахуванням витрат на нову упаковку та плату за обробку замовлення. Вищезазначені положення не поширюються на випадки, коли замовник має законне / договірне право на повне погашення купівельної ціни.

§ 7 Гарантія / Відповідальність / Термін давності

Гарантія

Якщо доставлені товари або частини товарів є несправними внаслідок обставин до передачі ризику, то вони підлягають ремонту або повторній поставці на наш розсуд. Замовник повинен негайно письмово повідомити нас про виявлення такого дефекту. Подальші гарантії виключені. Якщо стан об'єкта закупівлі описан в договорі, ми прямо та мовчазно не беремо на себе гарантії його наявності, якщо тільки явно не заявили, що приймемо таку гарантію.

Відповідальність

За шкоду для замовника - незалежно від правових підстав - ми несемо відповідальність лише:

  • у разі наміру;
  • у випадку грубої недбалості з боку власника / органів чи виконавчого персоналу;
  • у разі заподіяння шкоди життю, тілу, здоров'ю;
  • за дефекти, які були зловмисно приховані або відсутність яких ми гарантували;
  • у випадку дефектів товару, наскільки закон про відповідальність за продукцію наказує відповідальність за тілесні ушкодження чи майнові збитки.

У разі винного порушення істотних договірних зобов’язань ми також несемо відповідальність за грубу недбалість з боку працівників, що не виконуються посадовими обов'язками, та за незначну недбалість, в останньому випадку обмежуючись типово передбачуваною ушкодженнями на контракті. Незалежно від цього розмір будь-якої відповідальності обмежується ціною закупівлі, що належить до сплати за договором. Подальші претензії виключені.

Термін давності

Усі претензії замовника - з будь-яких юридичних причин - стають забороненими через 12 місяців або 500 000 відбитків за допомогою різографов RISO (S/ W) або 1 000 000 відбитків кольоровими системами (серія - IJ), залежно від того, що відбудеться раніше. Законодавчі терміни застосовуються до навмисної чи зловмисної поведінки та вимог, передбачених Законом про відповідальність за товар.

§ 8 Зміна презентації

Ми залишаємо за собою право, наскільки це можливо для контрактного партнера, на технічні вдосконалення наших пристроїв, аксесуарів та матеріалів, які відхиляються від нашої пропозиції в брошурах. Однак ми не зобов’язані вносити такі вдосконалення в продукти, які вже були поставлені.

§ 9 Місце юрисдикції / вибору закону

Виключне місце юрисдикції для всіх спорів із майновим правом, пов'язаних із замовником, що виникають із/ або на підставі ділових відносин - також щодо векселів та чекових зобов'язань - є Гамбургом, якщо інше місце юрисдикції не є обов'язковим. Застосовується законодавство ФРН (Федеративна Республіка Німеччина), яке стосується бізнесу між резидентами.

Ваш контакт з нами

Маєте запитання чи потребуєте поради? Звертайтеся до нас.

За одне повідомлення

 

За телефоном
Пн - Пт 9:00 - 17:00

+49 (0) 40 / 53 28 61 - 0