Polityka prywatności

Polityka prywatności

Obowiązki informacyjne i usuwania danych w przypadku telemediów

RISO (patrz Impressum) bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych. Jako firma prywatna podlegamy przepisom federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) i ustawy o telemediach (TMG). Podjęliśmy środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić przestrzeganie zasad ochrony danych zarówno przez nas, jak i przez zewnętrznych dostawców usług. Poniżej chcielibyśmy wyjaśnić, jakie dane są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane podczas odwiedzania naszych stron internetowych i korzystania z naszych usług online.

1. Dane osobowe

Podczas odwiedzania naszych stron internetowych rejestrowany jest każdy dostęp do serwera i każde pobieranie plików przechowywanych na stronach internetowych. W tym procesie następuje zapisywanie tak zwanych danych osobowych i ich przechowywanie do momentu automatycznego usunięcia. Dane osobowe to indywidualne oświadczenie o twoich osobistych i faktycznych okolicznościach, które mogą zostać wykorzystane do identyfikacji Twojej tożsamości. Należą do nich, na przykład informacje, które bezpośrednio odnoszą się do Ciebie, takie jak Twoje prawdziwe imię i nazwisko, adres, numer telefonu i data urodzenia. Dane osobowe należy odróżnić od informacji, które nie są bezpośrednio związane z rzeczywistą tożsamością użytkownika i są zwykle gromadzone wyłącznie w celach statystycznych (na przykład liczba wyświetleń lub użytkowników danej strony). Ta nieosobowe informacje nie są częścią niniejszej polityki prywatności.

2. Gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych

Dane osobowe będą gromadzone i wykorzystywane wyłącznie przez nas, o ile jest to konieczne do umożliwienia działania naszej strony internetowej i świadczenia usług, które oferujemy (dalej także oferta online).


Niezależnie od tego, czy jesteś zarejestrowany jako użytkownik, za każdym razem, gdy wchodzisz na nasze strony internetowe, niektóre dane są domyślnie przechowywane na naszych serwerach, co może pozwolić na identyfikację Ciebie (tak zwane dane o użytkowaniu i ruchu). Są to w szczególności następujące informacje:
• dane połączenia komputera z którego pochodzi zapytanie (tzw. adres IP);
• poszczególne strony internetowe, do których uzyskano dostęp;;
• data, godzina i czas trwania wizyty;
• komunikat, czy dostęp się powiódł;
• dane identyfikacyjne przeglądarki i używanego systemu operacyjnego;
• strona internetowa, z której następuje dostęp;
• nazwa Twojego dostawcy dostępu do Internetu.
Dane te są wykorzystywane w celu umożliwienia korzystania ze stron internetowych oraz zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa działania naszego systemu. Dane te nie są wykorzystywane do celów prywatnych. Zastrzegamy sobie jednak prawo do statystycznej oceny anonimowych rekordów danych. Dane te będą przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne i dopuszczalne w ramach każdej zawartej z Państwem umowy i zgodnie z obowiązującym prawem.


Jeśli chcesz skorzystać z naszej spersonalizowanej oferty online, musisz się zarejestrować. Podczas rejestracji prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz innych danych osobowych (tzw. danych inwentaryzacyjnych). Dane te są nam potrzebne wyłącznie w celu wypełnienia Państwa zapytania. To do Ciebie należy decyzja, czy chcesz wprowadzić te dane, czy nie. Bez wprowadzenia danych rejestracja i korzystanie z oferty on-line nie są jednak możliwe.

 

3. Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim

Jeśli korzystasz z naszej oferty online, wykorzystujemy Twoje dane osobowe tylko w RISO i firmach stowarzyszonych. Nie udostępnimy ich osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody. Tylko w zakresie, w jakim jesteśmy do tego zobowiązani na mocy prawa lub nakazu sądowego, będziemy przekazywać Państwa dane organom uprawnionym do otrzymywania takich informacji. Jeśli w wyjątkowych przypadkach dane zostaną przekazane usługodawcom w ramach realizacji zamówienia, są oni związani przez BDSG, inne przepisy ustawowe i umownie oświadczeniem RISO o ochronie danych.

4. Prawo do odwołania i usunięcia danych osobowych

Jeśli podałeś nam dane osobowe, możesz je usunąć w dowolnym momencie. Jeśli wyraziłeś osobną zgodę na zbieranie i wykorzystywanie (ewentualnie na przechowywanie i ujawnianie) danych osobowych, możesz odwołać tę zgodę w dowolnym czasie, z przyszłym skutkiem.

Usuwanie przechowywanych danych osobowych następuje w przypadku cofnięcia zgody na przechowywanie, znajomość danych do spełnienia celu, do którego są gromadzone, nie jest już konieczna lub przechowywanie jest niedopuszczalne z innych przyczyn prawnych.

Dane niezbędne do celów rozliczeń i księgowania nie są objęte wypowiedzeniem lub usunięciem.

5. Używanie plików cookie

Pliki cookie to małe pliki z informacjami konfiguracyjnymi generowanymi automatycznie podczas uzyskiwania dostępu do naszych stron internetowych i zapisywania ich na dysku twardym komputera. W niektórych obszarach naszej oferty internetowej używamy plików cookie do wdrożenia lub ulepszania niektórych funkcji dla użytkownika. Korzystanie z naszych ofert online jest również możliwe bez akceptacji plików cookie. Większość przeglądarek jest ustawiona tak, aby automatycznie akceptować pliki cookie. Możesz jednak wyłączyć przechowywanie plików cookie lub ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię o wysyłaniu plików cookie. W dowolnym momencie możesz również usunąć pliki cookie z dysku twardego komputera. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku prezentacja strony i / lub użytkowanie strony dla użytkownika mogą być ograniczone.

6. Śledzenie

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookie", pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Jeśli jednak aktywowana jest anonimizacja IP na tej stronie, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Anonimizacja IP jest aktywna na tej stronie. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i użytkowaniem Internetu dla operatora strony.

Adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; Należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, może nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej witryny. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem i zainstaluj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Jako alternatywę dla dodatku do przeglądarki lub w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych, kliknij ten link, aby zapobiec zbieranie przez Google Analytics w tej witrynie w przyszłości (opcja rezygnacji działa tylko w przeglądarce i tylko dla tej domeny). Plik cookie rezygnacji jest przechowywany na Twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz ponownie kliknąć ten link.

 

7. Dzieci

Osoby poniżej 18 roku życia nie powinny przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów.

8. Linki do innych stron internetowych

Nasza oferta online zawiera linki do innych stron internetowych. Nie mamy kontroli nad tym, czy ich operatorzy przestrzegają polityki prywatności.

9. Polityka prywatności w zakresie korzystania z YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek ze strony YouTube poświęconej Google. Operatorem witryny jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Gdy odwiedzasz jedną z naszych witryn z wtyczką YouTube, będziesz połączony z serwerami YouTube. Serwer Youtube zostanie poinformowany, które nasze strony odwiedzałeś.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, YouTube pozwala powiązać zachowanie przeglądania bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Więcej informacji na temat postępowania z informacjami o użytkownikach można znaleźć w Polityce prywatności YouTube na stronie https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy

 

10. Prawo do informacji i pytania

Po otrzymaniu pisemnej prośby zostaniesz poinformowany przez nas o tym, jakie informacje posiadamy na temat Twojej osoby (np. Imię i nazwisko, adres). W przypadku pytań, sugestii lub uwag na temat ochrony danych, proszę skontaktować się z inspektorem ochrony danych w RISO:

René Rautenberg GmbH, Ladenmannbogen 21-23, 22339 Hamburg

e-mail:  datenschutzbeauftragter@risoprinter.de

 

 

11. Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru

Masz prawo złożyć skargę na nas w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych do właściwego organu nadzorującego ochronę danych.

Szybki rozwój Internetu wymaga od czasu do czasu wprowadzenia stosownych zmian w naszej polityce prywatności. W tym miejscu zostaniesz poinformowany o ewentualnych zmianach.

 

Twój kontakt z nami

Masz pytania lub potrzebujesz porady? Porozmawiaj z nami.

Za wiadomość

 

Przez telefon
Pon - Pt 9:00 - 17:00

+49 (0) 40 / 53 28 61 - 0